info@panadisplay.com
Quina és la funció del tauler de llum de fons LCD

Quina és la funció del tauler de llum de fons LCD

Aug 16, 2019

El principi de la il·luminació de pantalla LCD és el de muntar el reflector, la placa guia de la llum, el BEF superior i inferior, la barra de làmpades LED i el marc de ferro de goma. Quan es carrega la barra de la làmpada LED, el component emet llum lateral, que es converteix en llum plana després de la placa guia de la llum i proporciona retroil·luminació per a la pantalla LCD. Els panells de control d’aparells de televisió, telèfons mòbils, ordinadors i diversos dispositius intel·ligents utilitzen totes pantalles LCD i tenen retroiluminació. Quina és la funció del tauler de llum de fons LCD?Panell de fons de pantalla LCD mòbil

Hi ha diverses pel·lícules primes darrere de la pantalla LCD del telèfon mòbil. Són una pel·lícula de reflexió (plata), una placa guia de llum (làmina de plàstic transparent) i dues pel·lícules de difracció òptica (per tal de fer la distribució de la llum més uniforme).

Panell de fons de pantalla LCD de TV
El tauler de llum de fons LCD del televisor és un dispositiu de font de llum que s’utilitza per assegurar la brillantor de la pantalla LCD.
Com que el dispositiu de visualització LCD en si és transparent i no emet llum, necessita una placa de fons per ajudar a la luminiscència. La brillantor i la uniformitat del tauler de llum de fons tenen un impacte directe sobre el rendiment de la pantalla LCD.

Referència: www.lcdpanel.com