info@panadisplay.com
Funció tàctil

Funció tàctil

Dec 09, 2017

A la pantalla 2D, la tecnologia tàctil ha millorat enormement l'experiència en la interacció entre humans i ordinadors, de manera que els investigadors i els fabricants volen ampliar les seves capacitats tàctils a la pantalla 3D.

En els últims anys, s'han desenvolupat diversos sistemes d'interacció somatosensorials basats en el reconeixement d'actitud, com el desenvolupat per Microsoft o el moviment Leap desenvolupat per Leap. Aquests sistemes d'interacció somatosensorial s'han aplicat a la interacció entre humans i ordinadors i als jocs.

Tanmateix, quan el sistema d'interacció somatosensorial s'apliqui al tacte de la pantalla 3D, hi haurà un problema que el sistema interactiu separa el contingut de la pantalla des de l'espai de l'usuari. Per tant, necessitem desenvolupar noves tecnologies, que permetin als usuaris interactuar directament amb l'aire d'imatge real o virtual, la tecnologia tàctil, també anomenada tecnologia tàctil aèria.

Guo-Zhen Wang i altres fan ús de la matriu de sensors òptics incrustats de dispositius electrònics mòbils i dos dispositius d'escaneig d'angle infraroig per adonar-se del tacte aeri de la imatge en 3D. La matriu de sensors òptics està incrustada en el substrat de matriu de transistors de pel lícula prima (TFT) i la matriu de sensors òptics no està coberta per la matriu negra del substrat de pel·lícula de color. Entre ells, quan hi ha operació tàctil, la font de llum infraroja que passa pel substrat de la matriu TFT i que es irradia als dits es reflectirà en el sensor òptic incrustat en el substrat de la matriu TFT, i després la posició dels dits al pla paral·lel a la Es pot calcular el substrat de matriu (x, y).

Com es pot veure a la figura 16 (a). Els dos dispositius d'escaneig d'angle infraroig poden calcular la distància de la distància del dit a la pantalla mitjançant l'angle d'escaneig, tal com es mostra a la figura 16 (b), Z. Per tant, es pot obtenir la posició del dit a l'espai 3D i llavors es pot realitzar el toc d'aire de la imatge en 3D. MASAHIRO YAMAGUCHI i uns altres utilitzen sensors de colors per adonar-se del tacte aeri de la imatge 3D. Tal com es mostra a la Figura 17, el sensor de color es col·loca darrere de la pantalla de visualització. Quan es necessita la interacció entre humans i màquines, el sistema de visualització 3D mostra botons de diferents colors en la posició predeterminada, i quan el botó tàctil del dit, el color corresponent s'escamparà al sensor de color. El sensor de color pot determinar el botó tàctil del dit a través del color i, a continuació, adonar-se del contacte amb l'aire.

Tanmateix, el sistema de control tàctil no pot tocar l'àrea sense un botó predeterminat.

16.png

17.png

La imatge en 3D pot proporcionar més informació, inclosa la informació de profunditat i un millor sentit de la presència de l'observador. Per tant, la pantalla 3D de preu moderat té una aplicació important en els camps de l'ensenyament mèdic, d'entreteniment, militar, educació i altres camps.

La veritable tecnologia de visualització en tres dimensions pot aconseguir imatges en 3D més reals, i també és l'objectiu final de l'ésser humà en el camp de la tecnologia de visualització.

No obstant això, la tecnologia de tecnologia de visualització 3D real és molt difícil i complexa, i l'aplicació pràctica i la popularització encara necessiten resoldre una gran quantitat de problemes tècnics. La tecnologia de visualització estereoscòpica assistida és la primera i àmpliament promocionada tecnologia de visualització estereoscòpica. Tanmateix, la incomoditat causada per ulleres o cascos farà que el mercat de tecnologia estereoscòpica assistida sigui gradualment ocupada per altres tecnologies de visualització estereoscòpica, inclosa la tecnologia d'exhibició autostereoscòpica.

La tecnologia de visualització estereoscòpica automàtica té una restricció recíproca entre la resolució natural i el nombre de punts de vista. Per solucionar aquests problemes, els investigadors milloren la resolució i el nombre de visualitzacions del disseny del panell de pantalla, el disseny de la llum i el projector.

Per tal d'obtenir la imatge 3D més natural i tradicional d'estereoscòpia automàtica, visualitzar la fatiga visual i altres problemes causats per la tecnologia, els investigadors han proposat una tecnologia multifunció visual per facilitar el conflicte i la convergència. Per tal de tocar directament la imatge 3D, els investigadors presenten una varietat de solucions tècniques per a realitzar el tacte aeri.

A més, per resoldre el problema de la manca de contingut 3D existent, els investigadors també es van adonar de la compatibilitat de 2D i 3D mitjançant la introducció de la capa de cristall líquid de lliurament.