info@panadisplay.com
Les plataformes emuladores i Visual FT900 de Visual Studio

Les plataformes emuladores i Visual FT900 de Visual Studio

Apr 26, 2019

4 Configuració de la plataforma

Les plataformes Visual Studio, FT900 i Emulator utilitzen un fitxer font comú per al principal

aplicació (p. ex. Gradient.c) que al seu torn crida a les funcions i ordres de la biblioteca des del

fitxers de biblioteca en el projecte.

El codi inclou #defines per tal de suportar aquestes diferents plataformes de l’amfitrió i també per permetre-ho

mateix codi font per donar suport a les diferents mides de pantalla i membres de la família EVE. Per exemple, a

seleccioneu els fitxers de capçalera correctes per a FT80x / FT81x, quan utilitzeu funcions específiques FT81x o per permetre-les

tipus de pantalla capacitiva o resistiva.

Després de carregar el codi de demostració i abans d'executar-lo, assegureu-vos que la configuració coincideix

la plataforma de maquinari.

Les seccions següents ressalten els paràmetres principals de cada tipus de plataforma.

Visual Studio

A continuació es mostra una secció del fitxer platform.h.

 La primera zona ressaltada permet configurar el mòdul FT8xx que s’utilitza. Un defineix

no s'hauria de comentar per correspondre a la pissarra en ús. El fitxer utilitza #if més

àrees definides per configurar els altres paràmetres basats en el mòdul.

 La segona àrea ressaltada es pot utilitzar en els casos en què es necessiti controlar la

# defineix individualment per obtenir una combinació personalitzada. En aquest cas, la definició de la

Es comentarà la primera secció ressaltada.

Tingueu en compte que, després de canviar qualsevol paràmetre, és necessari reconstruir el projecte en Visual Studio, de manera

que el codi es reconstrueix amb els nous paràmetres i opcions.


#ifndef _FT_PLATFORM_H_

#define _FT_PLATFORM_H_

/ * macros específiques de la plataforma * /

#define MSVC_PLATFORM (1) // activar per defecte la plataforma MSVC

/ * macros específiques del mòdul * /

#define VA800A_SPI (1)

#define VM800B43_50 (1) Seleccioneu un d'aquests per fer coincidir la targeta EVE que s’utilitza

// # defineix VM800B35 (1)

// # defineix VM801B43_50 (1)

// # defineix VM810C50 (1)

#ifdef VM800B43_50

/ * Definiu totes les macros específiques del mòdul VM800B43_50 * /

#define FT_800_ENABLE (1)

#define DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA (1)

#define RESISTANCE_THRESHOLD (1200)

#endif / * VM800B43_50 * /

#ifdef VM800B35

#define FT_800_ENABLE (1)

#define DISPLAY_RESOLUTION_QVGA (1)

#define RESISTANCE_THRESHOLD (1200)

#endif / * VM800B35 * /

#ifdef VM801B43_50

#define FT_801_ENABLE (1)

#define DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA (1)

#endif

#ifdef VM810C50

/ * Definiu totes les macros específiques del mòdul VM800B43_50 * /

#define FT_810_ENABLE (1)

#define DISPLAY_RESOLUTION_WVGA (1)

#define RESISTANCE_THRESHOLD (1200)

#endif / * VM810C50 * /

/ * Mòdul connectat des del PC als mòduls bàsics * /

#ifdef VA800A_SPI

#define ENABLE_SPI_SINGLE (1)

#endif / * VA800A_SPI * /

/ * Configuració personalitzada * /

#if (! defined (VM800B43_50) &&! defined (VM800B35) &&! defined (VM801B43_50) &&! defined (VM810C50))

/ * Mostra macros específiques de configuració * / Aquesta secció permet controlar les definicions de forma individual

#define DISPLAY_RESOLUTION_QVGA (1) si no s’ha realitzat cap selecció per al tipus de mòdul EVE

#define DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA (1)

#define DISPLAY_RESOLUTION_WVGA (1)

#define DISPLAY_RESOLUTION_HVGA_PORTRAIT (1)

/ * Macros específiques de configuració de xips * /

#define FT_800_ENABLE (1)

#define FT_801_ENABLE (1)

#define FT_810_ENABLE (1)

#define FT_811_ENABLE (1)

#define FT_812_ENABLE (1)

#define FT_813_ENABLE (1)

/ * Macros específiques de SPI: els canvis de temps de compilació per a casos d’ús únic, de marcatge i quad de SPI * /

#define ENABLE_SPI_SINGLE (1)

#define ENABLE_SPI_DUAL (1)

#define ENABLE_SPI_QUAD (1)

/ * Mostra les configuracions del controlador - principalment per als mòduls ME900EV1 * /

#define ENABLE_ILI9488_HVGA_PORTRAIT (1)

#endif

#if definit (FT_800_ENABLE) || definit (FT_801_ENABLE)

#define FT_80X_ENABLE (1)

#endif

#if (definit (FT_810_ENABLE) || definit (FT_811_ENABLE) || definit (FT_812_ENABLE) || definit (FT_813_ENABLE))

#define FT_81X_ENABLE (1)

#endif

/ * Inclusions de biblioteca C * /

#include

#include

#include

#include

#include

#include

#include

#include

/ * D2xx i SPI d'inclusions FTDI * /

#include "ftd2xx.h"

#include "LibMPSSE_spi.h"

/ * Inclusions HAL * /

#include "FT_DataTypes.h"

#include "FT_Gpu_Hal.h"

#include "FT_Gpu.h"

#include "FT_CoPro_Cmds.h"

#include "FT_Hal_Utils.h"

/ * Macros específiques per a l'optimització * /

#define BUFFER_OPTIMIZATION (1)

#define BUFFER_OPTIMIZATION_DLRAM (1)

#define BUFFER_OPTIMIZATION_CMDRAM (1)

#define MSVC_PLATFORM_SPI (1)

#define FT800_SEL_PIN 0

#define FT800_PD_N 7

#endif / * _ FT_PLATFORM_H _ * /

/ * Res més enllà d’aquest * /

17

Pàgina del producte

Feedback de documents Copyright © Bridgetek Limited

Nota d'aplicació

AN_391 Guia de la plataforma EVE

Versió 1.1

Document núm .: BRT_000055 núm. D’autorització: BRT # 046

Arduino

A continuació es mostra una secció del fitxer platform.h.

 La primera zona ressaltada permet configurar el mòdul FT8xx que s’utilitza. Un defineix

no s'hauria de comentar per correspondre a la pissarra en ús. El fitxer utilitza #if més

àrees definides per configurar els altres paràmetres basats en el mòdul.

 La segona àrea ressaltada es pot utilitzar en els casos en què es necessiti controlar la

# defineix individualment per obtenir una combinació personalitzada. En aquest cas, la definició de la

Es comentarà la primera secció ressaltada.

Tingueu en compte que després de canviar qualsevol paràmetre, és necessari reconstruir el projecte a través de Verify (marqueu)

botó.