info@panadisplay.com
L’emulador FT8xx és l’orientació del programari de modelatge de comportament en un PC

L’emulador FT8xx és l’orientació del programari de modelatge de comportament en un PC

Apr 26, 2019

Introducció

L’emulador FT8xx és un programari de modelatge de comportament orientat a executar-se en un PC. Està dissenyat com a

emulador d’alt nivell (nivell de comportament) que no sigui un emulador de nivell baix (precís del rellotge). Permet

l’usuari avaluarà les funcions de FT8xx en un PC sense maquinari.

Aquest document descriu la interfície de la biblioteca d’emuladors FT8xx i mostra un exemple de

com integrar-lo en el projecte de l'usuari.

La biblioteca de l’emulador s’inclou al paquet d’instal·lació de l’EVE Screen Editor, que pot ser

trobat a la secció de la pàgina següent:

http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm


1.1 Descripció general

L’emulador FT8xx té la mateixa configuració d’interfície SPI i el mateix mapa de memòria que el FT8xx

silici. Com a tal, l’aplicació de l’usuari no necessita escriure una nova capa d’interfície per al

versió de l’emulador.

L’emulador FT8xx ha estat dissenyat per a la màxima similitud amb el dispositiu real, encara que allà

hi ha algunes limitacions que es mencionen aquí i a la secció 1.4.

Per a la funcionalitat tàctil, l’emulador FT8xx requereix que el ratolí de l’ordinador simuli un sol toc

entrada. Per a efectes visuals, l’emulador FT8xx utilitza el controlador de gràfics específic del sistema operatiu per mostrar el fitxer

sortida al monitor de l’ordinador.

L’emulador admet el conjunt complet d’ordres de llista de visualització i la major part del coprocessador

ordres.


1.2 Abast

Aquest document cobreix la interfície de la biblioteca de l’emulador FT8xx i introdueix el seu ús mitjançant un exemple

aplicació. L’emulador s’utilitza conjuntament amb la guia de programació FT8xx

i exemples d’aplicacions i, per tant, aquesta guia no inclou informació detallada sobre el document

FT8xx, per exemple, registres, mapes de memòria, ordres, etc.


1.3 Requisit

Actualment, la biblioteca de l’emulador FT8xx està construïda per la versió MSVC de Microsoft Visual Studio C ++ Express

Per tant, es recomana utilitzar aquesta versió de l’IDE MSVC o més recent per compilar-la

el codi d’aplicació FT8xx que s’executarà a l’emulador per garantir la compatibilitat. A més,

cal que l’entorn d’execució “ft8xxemu.dll” i “SDL2.dll” estiguin a Windows per executar-se

l’emulador es projecta correctament.


1.4 Limitacions

L’emulador FT8xx NO admet la funcionalitat següent:

1. Gestió de l’energia (comandes d’host)

2. Captura de pantalla (la comanda del coprocessador "cmd_snapshot" no té cap efecte)

3. Reinicialització del motor del coprocessador

4. Interrompre

5. Registres que reflecteixin les propietats del maquinari, per exemple, el valor de pressió de tacte i ADC

registres tàctils relacionats

6. Operació multitáctil