info@panadisplay.com
Inicieu el registre

Inicieu el registre

Apr 26, 2019

image

Paràmetres

sfail

Especifica l’acció a realitzar quan falla la prova de plantilla, una de KEEP, ZERO,

REPLACEIX, INCR, DECR i INVERT. El valor inicial és KEEP (1)

spass

Especifica l'acció que cal fer quan passi la prova de plantilla, una de les mateixes

constants com sfail. El valor inicial és KEEP (1)

image

Figura 12: definició de constants STENCIL_OP

Descripció

La operació stencil especifica com s'actualitza el buffer del stencil. L'operació

seleccionat depèn de si la prova de stencil passa o no.

Exemples

Dibuixa dos punts, incrementant la plantilla a cada píxel i traieu els píxels amb valor

2 en vermell:

image

Context gràfic

Els valors de sfail i spass són part del context gràfic, tal com es descriu a

secció 4.1

Vegeu també

STENCIL_FUNC, STENCIL_MASK

image

Paràmetres

s

Valor de les etiquetes. El rang de valor vàlid és de 1 a 255.

Descripció

El valor inicial del buffer d’etiquetes del FT800 s’especifica mitjançant l’ordre CLEAR_TAG

i va prendre efecte per l'ordre CLEAR. El comandament TAG pot especificar el valor de l’etiqueta

memòria intermèdia del FT800 que s’aplica als objectes gràfics quan es dibuixen en el

pantalla. Aquest valor de TAG s’assignarà a tots els objectes següents, tret que siga el

L’ordre TAG_MASK s’utilitza per desactivar-lo. Un cop es mostren els següents objectes gràfics

dibuixats, s’adjunten amb el valor de l’etiqueta correctament. Quan els objectes gràfics

s’adjunta amb el valor de l’etiqueta, el registre REG_TOUCH_TAG s’actualitzarà

amb el valor d’etiqueta de l’objecte gràfic que es toca.

Si no hi ha ordres TAG en una llista de visualització, tots els objectes gràfics representats per

la llista de visualització informarà del valor de l’etiqueta en 255 a REG_TOUCH_TAG quan ho estiguessin

tocat.

Context gràfic

El valor de s forma part del context gràfic, tal com es descriu a la secció 4.1

Vegeu també

CLEAR_TAG, TAG_MASK


image

Paràmetres

màscara

Permet actualitzacions al buffer d’etiquetes. El valor inicial és un i significa l’etiqueta

el buffer del FT800 s'actualitza amb el valor donat per la comanda TAG.

Per tant, els següents objectes gràfics s’adjuntaran al valor de l’etiqueta

donat pel comandament TAG.

El valor zero significa que el buffer d’etiquetes del FT800 s’estableix com a valor per defecte,

en lloc del valor donat pel comandament TAG a la llista de visualització.

Descripció

Tots els objectes gràfics dibuixats a la pantalla s'uneixen amb el valor de l’etiqueta que és

definit al buffer d’etiquetes FT800. TAG permet actualitzar el buffer d’etiquetes FT800

comandament.

El valor per defecte del buffer d’etiquetes FT800 es determina mitjançant CLEAR_TAG i

Ordres CLEAR. Si no hi ha cap ordre CLEAR_TAG a la pantalla

llista, el valor predeterminat en el buffer d’etiquetes serà 0.

L'ordre TAG_MASK decideix si el buffer d'etiquetes FT800 pren el valor

des del valor predeterminat del buffer d’etiquetes FT800 o del comandament TAG de la

llista de visualització.

Context gràfic

El valor de la màscara forma part del context gràfic, tal com es descriu a la secció 4.1

Vegeu també

TAG, CLEAR_TAG, STENCIL_MASK, COLOR_MASK


image

Paràmetres

x

Coordenada x signada amb una precisió de 1/16 píxels

y

Coordenada y signada amb una precisió de 1/16 píxels

Descripció

El rang de coordenades és de -16384 a +16383 en termes d’1 / 16 º de unitats de píxels.

El valor de la coordenada x negativa significa la coordenada de la pantalla virtual esquerra de

(0, 0), mentre que el valor de la coordenada y negativa significa la coordenada a la part superior

pantalla virtual des de (0, 0). Si es dibuixa en la posició de coordenades negatives, la

l’operació de dibuix no serà visible.

Context gràfic

Cap

Vegeu també

Cap


image

Paràmetres

x

Coordenada x en píxels, de 0 a 511.

y

coordenada y en píxels, de 0 a 511.

gestionar

Maneta de mapa de bits. El rang vàlid és de 0 a 31. De 16 a 31, el mapa de bits

handle es dedica a la font FT800 integrada.

cel·la

Número del mòbil. El nombre de cel·la és l’índex del mapa de bits amb el mateix disseny de mapa de bits i

format. Per exemple, per al mànec 31, la cel·la 65 significa el caràcter "A" de

la font integrada més gran.

Descripció

El rang de coordenades és de -16384 a +16383 en termes d’unitat de píxels. El

Els paràmetres de maneig i cel·la s’ignoren si no s’especifica la primitiva gràfica com

mapa de bits per ordre BEGIN, abans d’aquesta comanda.

Context gràfic

Cap

Vegeu també

Cap