info@panadisplay.com
Registre de la descripció

Registre de la descripció

Apr 26, 2019

3 Registre de la descripció

En aquest capítol, tots els registres del FT800 es classifiquen en 5 grups: gràfics

Registres de motors, registres de motor d'àudio, registres de motor tàctil i coprocessador

Registres de motors, així com registres diversos. Aquest capítol proporciona la descripció detallada

definició per a cada registre. Per veure el resum del registre del FT800, comproveu el document

en comptes d’aquest full de dades.

A més, tingueu en compte que tots els bits reservats són de només lectura i seran zero. Tot el

Els valors hexadecals estan prefixats amb 0x. Es recomana als lectors que comparteixin els altres capítols d’aquest document per aconseguir una millor comprensió.3.1 Registres del motor gràfic

Registre Definició 1 REG_PCLK Definició

image

Registre Definició 2 REG_PCLK_POL Definició

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Definició de registre 20 Definició REG_DLSWAP

image

image

image

image