info@panadisplay.com
Paràmetre OPCIÓ

Paràmetre OPCIÓ

Apr 26, 2019

5.9 Definició del paràmetre OPTION

La taula següent defineix el paràmetre OPTION esmentat en aquest capítol.


Taula 12 Definició de paràmetres OPTION

image

image

image

image

image