info@panadisplay.com
FT800 Des de la Introducció a terra

FT800 Des de la Introducció a terra

Nov 02, 2018

1. Introducció

Què és EVE?

EVE o Embedded Video Engine és una família de circuits integrats dissenyats per controlar pantalles TFT. El primer

El dispositiu d'aquesta família és el FT800, que a més de controlar la pantalla també inclou

suport incrustat per a control tàctil i sortida d'àudio.

El dispositiu es controla a través d'una interfície d'amplada de banda baixa SPI o I2C que permet la interfície de gairebé qualsevol

microcontrolador amb un port mestre SPI o I2C. Els microcontroladors simples i de baix perfil poden ara

Teniu una interfície gràfica d'usuari de gamma alta mitjançant l'ús de la tecnologia FT800 amb EVE.

Únic al FT800, les imatges es representen linealment. Això elimina la necessitat d'un

extern, i costós, buffer de marc. EVE es connecta directament entre el panell MCU i el LCD.

La interfície d'usuari està gestionada per la MCU i la visualitza el controlador gràfic FT800. Toca

La retroalimentació és controlada pel control tàctil integrat resistent. L'àudio PWM integrat

El processador proporciona so i cançó de reproducció d'arxius. Interacció als tres controladors

el FT800: vídeo, toc i àudio, s'aconsegueix a través de la interfície d'un sol microcontrolador.


image