info@panadisplay.com
FT_Hal_I2C.h

FT_Hal_I2C.h

May 06, 2019

/ * Aquest fitxer conté una interfície a I2C * /

#ifndef FT_HAL_I2C_H

#definiu FT_HAL_I2C_H


#ifdef FT_ARDUINO_ATMEGA328P_I2C

#define FT_ATMEGA328P_RTC_I2C_ADDRESS (0x6F) // L'adreça i2c de 7 bits i l'últim bit són per a informació de lectura / escriptura

#define FT_ATMEGA328P_I2C_BURST_SIZE (28)

#define FT_ATMEGA328P_RTC_MFP (2)

#endif


/ * Prototips API * /

ft_int16_t hal_rtc_i2c_init ();

ft_int16_t hal_rtc_i2c_read (ft_uint8_t addr, ft_uint8_t * buffer, ft_uint16_t length);

ft_int16_t hal_rtc_i2c_write (ft_uint8_t addr, ft_uint8_t * buffer, ft_uint16_t length);#endif / * FT_HAL_I2C_H * // * Res més enllà d’aquest * /