info@panadisplay.com
FT_CoPro_Cmds.cpp

FT_CoPro_Cmds.cpp

May 06, 2019

#include "FT_Platform.h"


ft_void_t Ft_Gpu_Copro_SendCmd (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t cmd)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, cmd);

#endif


#ifdef ARDUINO_PLATFORM

#ifdef ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

Ft_Gpu_Hal_Transfer32 (phost, cmd);

#else

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, cmd);

#endif

#endif

}


ft_void_t estàtic Ft_Gpu_CoCmd_SendStr (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, const ft_char8_t * s)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

Ft_App_WrCoStr_Buffer (phost, s);

#endif


#ifdef ARDUINO_PLATFORM

#ifdef ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

Ft_Gpu_Hal_TransferString (phost, s);

#else

ft_uint16_t longitud = 0;

length = strlen (s) + 1; // última per a la terminació nul·la

Ft_Gpu_Hal_WrCmdBuf (phost, (ft_uint8_t *) s, longitud);

#endif

#endif

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, compte ft_uint16_t)

{

#ifdef ARDUINO_PLATFORM

#ifdef ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

Ft_Gpu_Hal_CheckCmdBuffer (phost, count);

Ft_Gpu_Hal_StartCmdTransfer (phost, FT_GPU_WRITE, comptar);

#endif

#endif

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, compte ft_uint16_t)

{

#ifdef ARDUINO_PLATFORM

#ifdef ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

Ft_Gpu_Hal_EndTransfer (phost);

Ft_Gpu_Hal_Updatecmdfifo (phost, count);

#endif

#endif

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Text (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, font_int16_t y, font ft_int16_t, opcions ft_uint16_t, const ft_char8_t * s)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 3 + strlen (s) + 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_TEXT);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) i < 16)="" |="" (x="" i="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) opcions < 16)="" |="" (font="" i="">

Ft_Gpu_CoCmd_SendStr (phost, s);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 3 + strlen (s) + 1));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Number (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, font_int16_t i, font ft_int16_t, opcions ft_uint16_t, ft_int32_t n)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_NUMBER);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) i < 16)="" |="" (x="" i="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) opcions < 16)="" |="" (font="" i="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, n);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 4));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_LoadIdentity (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_LOADIDENTITY);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 1));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Toggle (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, font_int16_t w, font ft_int16_t, opcions ft_uint16_t, estat ft_uint16_t, const ft_char8_t * s)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4 + strlen (s) + 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_TOGGLE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) i < 16)="" |="" (x="" i="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) font < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((((ft_uint32_t) estat < 16)="" |="">

Ft_Gpu_CoCmd_SendStr (phost, s);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 4 + strlen (s) + 1));

}

/ * La manipulació d’errors per a val no s’ha realitzat, de manera que s’ha d’utilitzar sempre l’interval de 65535 per tal d’assignar l’agulla dins de la regió de visualització * /

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Gauge (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t r, opcions ft_uint16_t, ft_uint16_t major, ft_uint16_t menor, ft_uint16_t val, ft_uint16_t interval)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_GAUGE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) i < 16)="" |="" (x="" i="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) opcions < 16)="" |="" (r="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) menor < 16)="" |="" (major="" i="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) rang < 16)="" |="" (val="" i="">

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 5));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_RegRead (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, resultat ft_uint32_t)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_REGREAD);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, 0);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 3));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_GetProps (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, ft_uint32_t w, ft_uint32_t h)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_GETPROPS);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, w);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, h);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 4));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Memcpy (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t dest, ft_uint32_t src, ft_uint32_t num)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_MEMCPY);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, dest);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, src);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, num);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 4));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Spinner (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t i, estil ft_uint16_t, escala ft_uint16_t)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SPINNER);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) i < 16)="" |="" (x="" i="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t escala < 16)="" |="" (estil="" i="">

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 3));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_BgColor (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t c)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_BGCOLOR);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, c);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 2));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Swap (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SWAP);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 1));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Inflate (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_INFLATE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ptr);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 2));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Translate (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int32_t tx, ft_int32_t ty)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_TRANSLATE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, tx);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ty);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 3));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Stop (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_STOP);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 1));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Slider (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t w, ft_int16_t h, opcions ft_uint16_t, ft_uint16_t val, rang ft_uint16_t)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SLIDER);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) i < 16)="" |="" (x="" i="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) val < 16)="" |="" (opcions="" i="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, range);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 5));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_TouchTransform (Ft_Gpu_Hal_Context_t * PHost, ft_int32_t x0, y0 ft_int32_t, x1 ft_int32_t, y1 ft_int32_t, x2 ft_int32_t, y2 ft_int32_t, TX0 ft_int32_t, ty0 ft_int32_t, TX1 ft_int32_t, Ty1 ft_int32_t, TX2 ft_int32_t, ty2 ft_int32_t, resultat ft_uint16_t)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 6 * 2 + FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_TOUCH_TRANSFORM);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, x0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, y0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, x1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, y1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, x2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, y2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, tx0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ty0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, tx1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ty1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, tx2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ty2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, resultat);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 6 * 2 + FT_CMD_SIZE * 2));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Interrupt (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ms)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_INTERRUPT);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ms);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 2));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_FgColor (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t c)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_FGCOLOR);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, c);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 2));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Rotate (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int32_t a)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_ROTATE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, a);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 2));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Button (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t i, ft_int16_t w, ft_int16_t h, font ft_int16_t, opcions ft_uint16_t, const ft_char8_t * s)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4 + strlen (s) + 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_BUTTON);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) i < 16)="" |="" (x="" i="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) opcions < 16)="" |="" (font="" i="">

Ft_Gpu_CoCmd_SendStr (phost, s);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 4 + strlen (s) + 1));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_MemWrite (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, ft_uint32_t num)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_MEMWRITE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, num);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 3));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Scrollbar (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t w, ft_int16_t h, opcions ft_uint16_t, ft_uint16_t val, ft_uint16_t size, ft_uint16_t range)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SCROLLBAR);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) i < 16)="" |="" (x="" i="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) val < 16)="" |="" (opcions="" i="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ((((ft_uint32_t) rang < 16)="" |="" (mida="" i="">

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 5));

}


ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_GetMatrix (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int32_t a, ft_int32_t b, ft_int32_t c, ft_int32_t d, ft_int32_t e, ft_int32_t f)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 7);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_GETMATRIX);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, a);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, b);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, c);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, d);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, e);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, f);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 7));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Sketch (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_uint16_t w, ft_uint16_t h, ft_uint32_t ptr, format ft_uint16_t)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SKETCH);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) i < 16)="" |="" (x="" i="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, format);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 5));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_CSketch (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_uint16_t w, ft_uint16_t h, ft_uint32_t ptr, format ft_uint16_t, ft_uint16_t freq)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_CSKETCH);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) i < 16)="" |="" (x="" i="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) freq < 16)="" |="" (format="" i="">

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 5));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_MemSet (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, valor ft_uint32_t, número ft_uint32_t)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_MEMSET);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, value);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, num);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 4));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_GradColor (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t c)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_GRADCOLOR);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, c);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 2));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_BitmapTransform (Ft_Gpu_Hal_Context_t * PHost, ft_int32_t x0, y0 ft_int32_t, x1 ft_int32_t, y1 ft_int32_t, x2 ft_int32_t, y2 ft_int32_t, TX0 ft_int32_t, ty0 ft_int32_t, TX1 ft_int32_t, Ty1 ft_int32_t, TX2 ft_int32_t, ty2 ft_int32_t, resultat ft_uint16_t)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 6 * 2 + FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_BITMAP_TRANSFORM);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, x0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, y0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, x1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, y1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, x2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, y2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, tx0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ty0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, tx1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ty1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, tx2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ty2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, resultat);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 6 * 2 + FT_CMD_SIZE * 2));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Calibrate (resultat Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_CALIBRATE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, resultat);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 2));

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phost);

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_SetFont (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, font ft_uint32_t, ft_uint32_t ptr)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SETFONT);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, font);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ptr);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 3));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Logo (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_LOGO);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Append (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, ft_uint32_t num)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_APPEND);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, num);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 3));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_MemZero (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, ft_uint32_t num)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_MEMZERO);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, num);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 3));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Scale (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int32_t sx, ft_int32_t sy)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SCALE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, sx);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, sy);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 3));

}

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Clock (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t r, opcions ft_uint16_t, ft_uint16_t h, ft_uint16_t m, ft_uint16_t s, ft_uint16_t ms)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_CLOCK);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) i < 16)="" |="" (x="" i="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) opcions < 16)="" |="" (r="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) m < 16)="" |="" (h="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) ms < 16)="" |="" (s="" i="">

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 5));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Gradient (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x0, ft_int16_t y0, ft_uint32_t rgb0, ft_int16_t x1, ft_int16_t y1, ft_uint32_t rgb1)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_GRADIENT);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) y0 < 16)="" |="" (x0="" i="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, rgb0);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) y1 < 16)="" |="" (x1="" i="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, rgb1);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 5));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_SetMatrix (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SETMATRIX);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 1));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Track (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t i, ft_int16_t w, ft_int16_t h, etiqueta ft_int16_t)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_TRACK);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) i < 16)="" |="" (x="" i="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, tag);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 4));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_GetPtr (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t resultat)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_GETPTR);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, resultat);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 2));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Progress (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t w, ft_int16_t h, opcions ft_uint16_t, ft_uint16_t val, rang ft_uint16_t)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 5);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_PROGRESS);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) i < 16)="" |="" (x="" i="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) val < 16)="" |="" (opcions="" i="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, range);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 5));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_ColdStart (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_COLDSTART);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 1));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Keys (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t w, ft_int16_t h, font ft_int16_t, opcions ft_uint16_t, const ft_char8_t * s)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4 + strlen (s) + 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_KEYS);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) i < 16)="" |="" (x="" i="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) h < 16)="" |="" (w="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) opcions < 16)="" |="" (font="" i="">

Ft_Gpu_CoCmd_SendStr (phost, s);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 4 + strlen (s) + 1));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Dial (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_int16_t x, ft_int16_t y, ft_int16_t r, opcions ft_uint16_t, ft_uint16_t val)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_DIAL);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) i < 16)="" |="" (x="" i="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, (((ft_uint32_t) opcions < 16)="" |="" (r="" &="">

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, val);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 4));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_LoadImage (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, opcions ft_uint32_t)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 3);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_LOADIMAGE);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, options);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 3));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_DLSTART);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 1));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_Snapshot (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 2);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SNAPSHOT);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ptr);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 2));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_ScreenSaver (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 1);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_SCREENSAVER);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 1));

}

ft_void_t Ft_Gpu_CoCmd_MemCrc (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t ptr, número ft_uint32_t, ft_uint32_t)

{

Ft_Gpu_CoCmd_StartFunc (phost, FT_CMD_SIZE * 4);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, CMD_MEMCRC);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, ptr);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, num);

Ft_Gpu_Copro_SendCmd (phost, resultat);

Ft_Gpu_CoCmd_EndFunc (phost, (FT_CMD_SIZE * 4));

}
/ * Res més enllà d’aquest * /