info@panadisplay.com
El projecte executiu final de l’usuari s’exigeix per especificar la ruta i el nom de la biblioteca de l’emulador FT800.

El projecte executiu final de l’usuari s’exigeix per especificar la ruta i el nom de la biblioteca de l’emulador FT800.

Apr 26, 2019

3.4 Construir i executar

Després de portar l’aplicació a l’emulador FT800 d’acord amb les instruccions anteriors,

Construeix l’executable final, es requereix un projecte d’usuari per especificar la ruta i el nom del FT800

biblioteca d’emuladors.

Per a la construcció de versions, especifiqueu la biblioteca de l’emulador FT800 anomenada “FT800Emu.lib”.

Per a la creació de debug, especifiqueu la biblioteca de l’emulador FT800 anomenada “FT800Emud.lib”.

Tingueu en compte que la versió de Microsoft Visual Studio 2012 Express és imprescindible per enllaçar amb l’emulador

biblioteca i crea la teva aplicació.

La imatge següent mostra una captura de pantalla quan l’aplicació del logotip de FT800 s’executa a la part superior de

Emulador FT800.

image

image