info@panadisplay.com
Aplicació de la mostra EVE

Aplicació de la mostra EVE

Apr 26, 2019

L'aplicació de mostra (mostra d'aplicacions) és un conjunt d'exemples de disseny, demostracions i usos del conjunt d'ordres EVE (pseudo-llenguatge) desenvolupat per ajudar a la corba d'aprenentatge dels dissenyadors i també proporciona un punt de partida per a projectes. Es comenta el codi de l’aplicació de mostra per utilitzar-lo amb una plataforma Arduino i el cable de pont MPSSE de FTDI des d’USB a SPI. Amb aquest cable el dissenyador pot intercanviar entre un PC i el mòdul de desenvolupament per experimentar, desenvolupar i validar el seu projecte. Es proporciona un exemple de Hardware Abstraction Layer per simplificar l’enviament dels codis funcionals al FT800 per crear formes bàsiques, manipular mapes de bits, controlar un panell tàctil TFT i reproduir àudio.