info@panadisplay.com
Cada exemple per a la família EVE té un codi font amb un fitxer Zip que suporta una varietat de plataformes

Cada exemple per a la família EVE té un codi font amb un fitxer Zip que suporta una varietat de plataformes

Apr 26, 2019

1. Introducció

Aquesta nota d’aplicació s’acompanya dels exemples de la sèrie de dispositius FT8xx.

Cada exemple per a la família EVE té un fitxer zip amb codi font que suporta diverses plataformes:

 Microsoft Visual Studio

 FT900

 Emulador MSVC

 Arduino

Cada exemple també té una nota d’aplicació que descriu el funcionament de la

codi de mostra.

Aquest document proporciona informació addicional sobre les plataformes que s’utilitzen per executar el codi d’exemple i

en quines plataformes i dispositius EVE són compatibles amb cadascuna de les mostres.

1.1 Descripció general

Aquesta guia cobreix els temes següents:

 Matriu que mostra la compatibilitat de cada mostra amb els diferents dispositius i plataformes EVE

 Exemple de com carregar i executar la demostració a cada plataforma

 Ressaltar les seccions de plataforma.h que es poden utilitzar per seleccionar les opcions de codi correctes

per a la plataforma d’orientació

1.2 Abast

Aquest document està pensat per ser utilitzat conjuntament amb el projecte del codi font i el programa

Nota d'aplicació específica del programa de mostra. Utilitza l’exemple de degradat per a il·lustració però

no cobreix els aspectes gràfics específics demostrats en cada exemple.