info@panadisplay.com
DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA_RESISTANCE_THRESHOLD

DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA_RESISTANCE_THRESHOLD

Apr 26, 2019

#ifdef VM800P43_50

#define DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA (1)

#define FT_800_ENABLE (1)

#define ENABLE_SPI_SINGLE (1)

#define FT_ARDUINO_ATMEGA328P_I2C (1)

#define RTC_PRESENT (1)

#define FT800_CS (9)

#define FT_SDCARD_CS (8)

#define FT800_INT (3)

#define FT800_PD_N (4)

#define FT_ARDUINO_PRO_SPI_CS FT800_CS

#define ARDUINO_PLATFORM_SPI

#define ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

#define RESISTANCE_THRESHOLD (1200)

#endif

#ifdef VM800P35

#define DISPLAY_RESOLUTION_QVGA (1)

#define FT_800_ENABLE (1)

#define ENABLE_SPI_SINGLE (1)

#define FT_ARDUINO_ATMEGA328P_I2C (1)

#define RTC_PRESENT (1)

#define FT800_CS (9)

#define FT_SDCARD_CS (8)

#define FT800_INT (3)

#define FT800_PD_N (4)

#define FT_ARDUINO_PRO_SPI_CS FT800_CS

#define ARDUINO_PLATFORM_SPI

#define ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

#define RESISTANCE_THRESHOLD (1200)

#endif

#ifdef VM801P43_50

#define DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA (1)

#define FT_801_ENABLE (1)

#define ENABLE_SPI_SINGLE (1)

#define FT_ARDUINO_ATMEGA328P_I2C (1)

#define RTC_PRESENT (1)

#define FT800_CS (9)

#define FT_SDCARD_CS (8)

#define FT800_INT (3)

#define FT800_PD_N (4)

#define FT_ARDUINO_PRO_SPI_CS FT800_CS

#define ARDUINO_PLATFORM_SPI


#define ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

#endif

#ifdef VM800B43_50

#define DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA (1)

#define FT_800_ENABLE (1)

#define ENABLE_SPI_SINGLE (1)

#define FT800_INT (3)

#define FT800_PD_N (4)

#defineu FT_SDCARD_CS (5)

#define FT800_CS (10)

#define FT_ARDUINO_PRO_SPI_CS (10)

#define ARDUINO_PLATFORM_SPI

#define ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

#define RESISTANCE_THRESHOLD (1200)

#endif

#ifdef VM800B35

#define DISPLAY_RESOLUTION_QVGA (1)

#define FT_800_ENABLE (1)

#define ENABLE_SPI_SINGLE (1)

#define FT800_INT (3)

#define FT800_PD_N (4)

#defineu FT_SDCARD_CS (5)

#define FT800_CS (10)

#define FT_ARDUINO_PRO_SPI_CS (10)

#define ARDUINO_PLATFORM_SPI

#define ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

#define RESISTANCE_THRESHOLD (1200)

#endif

#ifdef VM801B43_50

#define DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA (1)

#define FT_801_ENABLE (1)

#define ENABLE_SPI_SINGLE (1)

#define FT800_INT (3)

#define FT800_PD_N (4)

#defineu FT_SDCARD_CS (5)

#define FT800_CS (10)

#define FT_ARDUINO_PRO_SPI_CS (10)

#define ARDUINO_PLATFORM_SPI

#define ARDUINO_PLATFORM_COCMD_BURST

#endif


/ * Configuració personalitzada establerta per l'usuari * /

#if (! defined (VM800P43_50) &&! defined (VM800P35) &&! defined

&&! defined (VM801B43_50))

#define DISPLAY_RESOLUTION_QVGA (1) Aquesta secció permet controlar les definicions individualment

#define DISPLAY_RESOLUTION_WQVGA (1) si no s’ha fet cap selecció per al tipus EVE

#define DISPLAY_RESOLUTION_WVGA (1)

#define DISPLAY_RESOLUTION_HVGA_PORTRAIT (1)

/ * Macros específiques de configuració de xips * /

#define FT_800_ENABLE (1)

#define FT_801_ENABLE (1)

#define FT_810_ENABLE (1)

#define FT_811_ENABLE (1)

#define FT_812_ENABLE (1)

#define FT_813_ENABLE (1)

/ * Macros específiques de SPI: els canvis de temps de compilació per a casos d’ús únic, de marcatge i quad de SPI * /

#define ENABLE_SPI_SINGLE (1)

#define ENABLE_SPI_DUAL (1)

#define ENABLE_SPI_QUAD (1)

#define FT800_PD_N (4)

#define FT800_CS (10)

/ * Mostra les configuracions del controlador - principalment per als mòduls ME900EV1 * /

#define ENABLE_ILI9488_HVGA_PORTRAIT (1)

#define ARDUINO_PLATFORM_SPI

/ * Llindar de resistència * /

#define RESISTANCE_THRESHOLD (1200)

#endif


#if (definit (FT_800_ENABLE) || definit (FT_801_ENABLE))

#define FT_80X_ENABLE (1)

#endif

#if (definit (FT_810_ENABLE) || definit (FT_811_ENABLE) || definit (FT_812_ENABLE) || definit (FT_813_ENABLE))

#define FT_81X_ENABLE (1)

#endif

/ * Biblioteques C estàndard * /

#include

/ * Biblioteques estàndard d'Arduino * /

#include

#include

#include

#include

/ * Inclusions HAL * /

#include "FT_DataTypes.h"

#include "FT_Gpu_Hal.h"

#include "FT_Gpu.h"

#include "FT_CoPro_Cmds.h"

#include "FT_Hal_Utils.h"

#define FT800_SEL_PIN FT800_CS

#endif / * _ FT_PLATFORM_H _ * /