info@panadisplay.com
Compatibilitat dels projectes demo a través dels diferents dispositius EVE i taulers de demostració

Compatibilitat dels projectes demo a través dels diferents dispositius EVE i taulers de demostració

Apr 26, 2019

2 Matriu d’aplicacions de mostra

Aquesta secció mostra la compatibilitat dels projectes de demostració als diferents dispositius EVE i

taules de demostració. La columna EVE2 indica les demostracions que actualment admeten EVE2

(FT81x), a més dels dispositius FT80x.

image

image

Figura 2.1 Taula de plataformes per demostracions EVE