info@panadisplay.com
Codificació d’ordres

Codificació d’ordres

Apr 26, 2019

4.2 Codificació d’ordres

Cada ordre de la llista de visualització té una codificació de 32 bits. Els bits més significatius del codi

determinar l’ordre. Els paràmetres d’ordres (si n'hi ha cap) són mínims

bits significatius. Qualsevol bit marcat reservat ha de ser zero.

Es mencionen les primitives gràfiques suportades per FT800 i els seus respectius valors

baix

Taula 4 Llista de primitives gràfiques FT800

image

Es mencionen diversos formats de mapa de bits compatibles amb FT800 i els seus respectius valors

baix

image

4.3 Grups de comandaments

4.3.1 Configuració de l'estat gràfic

ALPHA_FUNC defineix la funció de prova alfa

BITMAP_HANDLE estableix el gestor de mapa de bits

BITMAP_LAYOUT defineix el format de memòria de mapa de bits de font i el format de la

agafador actual

BITMAP_SIZE configura el dibuix de la pantalla de mapes de bits per al controlador actual

BITMAP_SOURCE defineix l'adreça d'origen dels gràfics de mapa de bits

BITMAP_TRANSFORM_A-F estableix els components de la matriu de transformació de mapa de bits

BLEND_FUNC fixa l'aritmètica de píxels

CELL estableix el número de cel·la de mapa de bits per a l'ordre VERTEX2F

CLEAR neteja els buffers per predeterminar els valors

CLEAR_COLOR_A estableix un valor clar per al canal alfa

CLEAR_COLOR_RGB estableix valors clars per als canals vermells, verds i blaus

CLEAR_STENCIL estableix un valor clar per al buffer de plantilles

CLEAR_TAG estableix un valor clar per al buffer d'etiquetes

COLOR_A configura el color alfa actual

COLOR_MASK habilita o inhabilita l’escriptura de components de color

COLOR_RGB estableix el color vermell, verd i blau actual

LINE_WIDTH estableix l’amplada de la línia

POINT_SIZE mida del punt de configuració

RESTORE_CONTEXT restaura el context actual de gràfics de la pila de context

SAVE_CONTEXT empeny el context del gràfic actual a la pila de context

SCISSOR_SIZE estableix la mida del rectangle del clip de tisora

SCISSOR_XY estableix la cantonada superior esquerra del rectangle del clip de tisora

STENCIL_FUNC fixa la funció i el valor de referència per a proves de plantilles

STENCIL_MASK controla l’escriptura de bits individuals als plans de la plantilla

STENCIL_OP estableix les accions de prova de stencil

TAG estableix el valor de l'etiqueta actual

TAG_MASK controla l’escriptura del buffer d’etiquetes


4.3.2 Accions de dibuix

BEGIN comença a dibuixar una primitiva gràfica

END acaba de dibuixar una primitiva gràfica

VERTEX2F subministra un vèrtex amb coordenades fraccionades

VERTEX2II subministra un vèrtex amb coordenades enteres positives


4.3.3 Control d'execució

JUMP executa ordres en una altra ubicació de la llista de visualització

MACRO executa una sola ordre des d'un registre de macro

CALL executa una seqüència d 'ordres en una altra ubicació a la

llista de visualització

RETURN torna d'un ordre CALL anterior

DISPLAY finalitza la llista de visualització


image

image

image