info@panadisplay.com
Registres de motors de co-processador

Registres de motors de co-processador

Apr 26, 2019

Registres de motors de co-processador

image

image

image

Definició del registre 57 Definició de REG_TRACKER

image

3.5 Registres diversos

En aquest capítol, els registres diversos inclouen els registres de control de retroiluminació, interrupció, GPIO i altres funcions.

Definició del registre 58 REG_PWM_DUTY Definició

image

image

image

image

image

image

image


image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image