info@panadisplay.com
CMD_TRACK: feu un seguiment dels tons per a un objecte gràfic

CMD_TRACK: feu un seguiment dels tons per a un objecte gràfic

Apr 27, 2019

Aquesta ordre permetrà al motor del coprocessador fer un seguiment del tacte del particular

objecte gràfic amb un valor d’etiqueta vàlid assignat. Llavors, el motor del co-processador s'actualitzarà

REG_TRACKER periòdicament amb la velocitat de fotogrames del panell de pantalla LCD.

El motor del co-processador fa un seguiment de l'objecte gràfic en mode de seguiment rotatiu i de seguiment lineal

mode:

 Mode de seguiment rotatiu: seguiu l'angle entre el punt de contacte i el centre

dels objectes gràfics especificats pel valor de l’etiqueta. El valor és en unitats de 1/65536 de a

cercle. 0 significa que l’angle és recte, 0x4000 a l’esquerra, 0x8000 cap amunt, i

0xC000 des del centre.

 Mode de seguiment lineal: si el paràmetre w és superior a h, seguiu el parent

distància del punt que toca a l’amplada de l’objecte gràfic especificat pel valor de l’etiqueta.

Si el paràmetre w no és més gran que h, seguiu la distància relativa del contacte

assenyala l’altura de l’objecte gràfic especificat pel valor de l’etiqueta. El valor és en unitats

de 1/65536 de l’ample o de l’altura de l’objecte gràfic. La distància de tocar

punt es refereix a la distància des del píxel superior esquerre d’objectes gràfics a la

coordenada del punt de contacte.

Prototip de C

void cmd_track (int16_t x,

int16_t y,

int16_t w,

int16_t h,

int16_t tag);

Paràmetres

x

Per a funcionalitats de seguiment lineal, coordenades x de l'àrea de pista superior esquerra, en píxels.

Per a funcionalitats de seguiment rotatiu, coordenades x del centre de la zona de la pista, en píxels.

y

Per a funcionalitats de seguiment lineal, coordenades y de l'àrea de pista superior esquerra, en píxels.

Per a la funcionalitat del rastrejador rotatiu, coordenades y del centre de la pista, en píxels.

w

Amplada de l’àrea de la pista, en píxels.

h

Alçada de la zona de la pista, en píxels.

Tingueu en compte:

A w i h de (1,1) vol dir que el rastrejador és rotatiu i informa d'un

valor d'angle a REG_TRACKER. Un w i h de (0,0) desactiven la pista

funcionalitat del motor del co-processador.

etiqueta

etiqueta de l’objecte gràfic a seguir, 1-255

image

image

image

image

image

image