info@panadisplay.com
CMD-TOGGLE - Dibuixa un commutador de canvis

CMD-TOGGLE - Dibuixa un commutador de canvis

Apr 27, 2019

image

Prototip de C

void cmd_toggle (int16_t x,

int16_t y,

int16_t w,

font int16_t,

opcions uint16_t,

estat uint16_t,

const char * s);

Paràmetres

x

Coordenada x de la part superior esquerra del commutador, en píxels

y

coordenada y de la part superior esquerra del commutador, en píxels

w

amplada de commutació, en píxels

Font

font que s'ha d'utilitzar per al text, 0-31. Vegeu fonts ROM i RAM

opcions

Per defecte, el commutador es dibuixa amb un efecte 3D i el valor de les opcions és

zero. Opcions OPT_FLAT elimina l’efecte 3D i el seu valor és de 256

estat

l'estat del commutador: 0 està desactivat, 65535 està activat.

S

Etiqueta de cadena per alternar. Un valor de caràcter de 255 (en C es pot escriure com a xff)

separa les dues etiquetes.

Descripció

Els detalls de la dimensió física són

 El radi de la barra externa (r) és l'alçada del tipus de lletra * (10/16) píxel

 El radi del botó és (r-1.5) píxels, on r és el radi exterior

 El centre del capçal rodó esquerre de la barra externa és a coordenades (x, y + r / 2)

Consulteu dimensions físiques dels estris del motor del co-processador per obtenir més informació.

image

image

image

image