info@panadisplay.com
CMD_SLIDER: dibuixa un control lliscant

CMD_SLIDER: dibuixa un control lliscant

Apr 27, 2019

image

Prototip de C

void cmd_slider (int16_t x,

int16_t y,

int16_t w,

int16_t h,

opcions uint16_t,

uint16_t val,

uint16_t interval);

Paràmetres

x

Coordenada x del lliscador superior esquerra, en píxels

y

coordenada y del control lliscant superior esquerra, en píxels

w

amplada del control lliscant, en píxels. Si l’amplada és superior a l’altura, la barra de desplaçament és

dibuixat horitzontalment

h

alçada del control lliscant, en píxels. Si l’altura és major que l’amplada, la barra de desplaçament és

dibuixat verticalment

opcions

Per defecte, el lliscador es dibuixa amb un efecte 3D. OPT_FLAT elimina el 3D

efecte

val

Valor mostrat del control lliscant, entre 0 i rang inclòs

rang

Valor màxim

Descripció

Consulteu CMD_PROGRESS per obtenir més informació sobre la dimensió física.

image

image

image