info@panadisplay.com
CMD-SCROLLBAR - Dibuixa una barra de desplaçament

CMD-SCROLLBAR - Dibuixa una barra de desplaçament

Apr 27, 2019

image

Prototip de C

void cmd_scrollbar (int16_t x,

int16_t y,

int16_t w,

int16_t h,

opcions uint16_t,

uint16_t val,

uint16_t mida,

uint16_t interval);

Paràmetres

x

Coordenada x de la barra de desplaçament superior esquerra, en píxels

y

coordenada y de la barra de desplaçament superior esquerra, en píxels

w

Amplada de la barra de desplaçament, en píxels. Si l’amplada és superior a l’altura, la barra de desplaçament és

dibuixat horitzontalment

h

Alçada de la barra de desplaçament, en píxels. Si l’altura és major que l’amplada, la barra de desplaçament és

dibuixat verticalment

opcions

Per defecte, la barra de desplaçament es dibuixa amb un efecte 3D i el valor de les opcions és

zero. Opcions OPT_FLAT elimina l’efecte 3D i el seu valor és de 256

val

Valor de la barra de desplaçament, entre 0 i rang inclòs

rang

Valor màxim

Descripció

Consulteu CMD_PROGRESS per obtenir més informació sobre la dimensió física.

image

image

image

image