info@panadisplay.com
CMD_SCALE - Aplica una escala a la matriu actual

CMD_SCALE - Aplica una escala a la matriu actual

Apr 27, 2019

Prototip de C

void cmd_scale (int32_t sx,

int32_t sy);

Paràmetres

sx

Factor d’escala x, en forma de punt fix de 16 bits.

sy

Factor d'escala y, a la signatura 16. Forma de punt fix de 16 bits.

image

image