info@panadisplay.com
CMD_PROGRESS - Dibuixa una barra de progrés

CMD_PROGRESS - Dibuixa una barra de progrés

Apr 27, 2019

image

Prototip de C

void cmd_progress (int16_t x,

int16_t y,

int16_t w,

int16_t h,

opcions uint16_t,

uint16_t val,

uint16_t interval);

Paràmetres

x

Coordenada x de la barra de progrés superior esquerra, en píxels

y

coordenada y de la barra de progrés superior esquerra, en píxels

w

amplada de la barra de progrés, en píxels

h

alçada de la barra de progrés, en píxels

opcions

Per defecte, la barra de progrés es dibuixa amb un efecte 3D i el valor de les opcions

és zero. Opcions OPT_FLAT elimina l’efecte 3D i el seu valor és de 256

val

Es mostra el valor de la barra de progrés, entre 0 i rang inclòs

rang

Valor màxim

Descripció

Els detalls de les dimensions físiques són

 x, y, w, h donen dimensions exteriors de la barra de progrés. El radi de la barra (r) és

min (w, h) / 2

 El radi de la línia de progrés interior és r * (7/8)

Consulteu dimensions físiques dels estris del motor del co-processador per obtenir més informació.

image

image

image