info@panadisplay.com
CMD-MEMCPY - Copiar un bloc de memòria

CMD-MEMCPY - Copiar un bloc de memòria

Apr 27, 2019

Prototip de C

void cmd_memcpy (uint32_t dest,

uint32_t src,

uint32_t num);

Paràmetres

dest

adreça del bloc de memòria de destinació

src

adreça del bloc de memòria d'origen

núm

nombre de bytes a copiar

La finalització d’aquesta funció es detecta quan el valor de REG_CMD_READ és

igual a REG_CMD_WRITE.

image

Exemples

Per copiar 1K byte de memòria de 0 a 0x8000:

cmd_memcpy (0x8000, 0, 1024);