info@panadisplay.com
CMD_LOGO - Reproduir animació FTDI Logo

CMD_LOGO - Reproduir animació FTDI Logo

Apr 27, 2019

image

L’ordre logotip fa que el motor del co-processador reproduïx una animació curta de l’enllaç

Logotip FTDI. Durant la reproducció del logotip, l'MCU no hauria d'accedir a cap recurs FT800. Després

Han transcorregut 2,5 segons, el motor del co-processador escriu zero a REG_CMD_READ i

REG_CMD_WRITE i comença a esperar comandes. Un cop completada aquesta ordre,

l’MCU ha d’escriure l’ordre següent a l’adreça inicial de RAM_CMD.

Prototip de C

void cmd_logo ();

image