info@panadisplay.com
CMD_GRADIENT - Dibuixa un degradat de color suau

CMD_GRADIENT - Dibuixa un degradat de color suau

Apr 27, 2019

image

Prototip de C

void cmd_gradient (int16_t x0,

int16_t y0,

uint32_t rgb0,

int16_t x1,

int16_t y1,

uint32_t rgb1);

Paràmetres

x0

coordenada x del punt 0, en píxels

y0

coordenada y del punt 0, en píxels

rgb0

Color del punt 0, com a número RGB de 24 bits. R és el més significatiu de 8 bits, B és

l'últim. Així 0xff0000 és de color vermell brillant.

x1

Coordenada x del punt 1, en píxels

y1

coordenada y del punt 1, en píxels

rgb1

Color del punt 1

Descripció

Tots els valors de pas del color es calculen a partir de la interpolació de la corba suau

el paràmetre RGB0 a RGB1. L’equació de la corba suau és independent

calculat per als tres colors i l’equació utilitzada és R0 + t * (R1 - R0), on t és

interpolada entre 0 i 1. Cal utilitzar el degradat amb la funció Scissor

la visualització de degradat prevista.

image

image

image

image