info@panadisplay.com
CMD_CALIBRATE: executa la rutina de calibració de la pantalla tàctil

CMD_CALIBRATE: executa la rutina de calibració de la pantalla tàctil

Apr 27, 2019

El procediment de calibratge recull tres tocs de la pantalla tàctil i, a continuació, calcula

i carrega una matriu adequada a REG_TOUCH_TRANSFORM_A-F. Per utilitzar-lo, creeu un

la llista de visualització i, a continuació, utilitzeu CMD_CALIBRATE. El motor del co-processador se superposa al tacte

els objectius de la llista de visualització actual, recull l’entrada i les actualitzacions del calibratge

REG_TOUCH_TRANSFORM_A-F.

Prototip de C

void cmd_calibrate (resultat uint32_t);

Paràmetres

resultat

paràmetre de sortida; escrit amb 0 en cas de fallada del calibratge.

La finalització d’aquesta funció es detecta quan el valor de REG_CMD_READ és igual

a REG_CMD_WRITE.

image