info@panadisplay.com
CMD_BGCOLOR: definiu el color de fons

CMD_BGCOLOR: definiu el color de fons

Apr 27, 2019

image

Prototip de C

void cmd_bgcolor (uint32_t c);

Paràmetres

c

Nou color de fons, com a número RGB de 24 bits. El vermell és el més significatiu 8

bits, el blau és el mínim. Així, 0xff0000 és de color vermell brillant.

El color de fons és aplicable a les coses que l'usuari no pot moure. Exemple

darrere de mesuradors i barres de desplaçament, etc.

image

image