info@panadisplay.com
BT81X (815/6) Estat del pin de motor gràfic EVE avançat a diferents estats de poder

BT81X (815/6) Estat del pin de motor gràfic EVE avançat a diferents estats de poder

May 09, 2019

L’estat BT815 / 6 depèn de l’estat d’alimentació del xip. Vegeu la taula següent per obtenir més detalls.
En la transició de poder d’ACTIVITAT a STANDBY o ACTIVE a SLEEP, tots els pins conserven el seu valor anterior
estat. El programari ha de configurar AUDIO_L, BACKLIGHT a un estat conegut abans d’emetre la transició d’energia
ordres.
L’estat de pin en l’estat de desconnexió es pot canviar per ordre SPI PIN_PD_STATE.
image

image

image

image