info@panadisplay.com
Bridgetek BT81X (815/6) Advanced EVE ASTC

Bridgetek BT81X (815/6) Advanced EVE ASTC

May 09, 2019

ASTC significa "Adaptive Scalable Texture Compression", un estàndard obert desenvolupat per ARM

GPU mòbils.

ASTC és un format de compressió amb pèrdues basat en blocs. La imatge comprimida es divideix en un nombre de

blocs de mida uniforme, que permeten determinar ràpidament en quins blocs resideix un determinat texel.

Cada bloc té una petjada de memòria fixa de 128 bits, però aquests bits poden representar un nombre variable de

texels (la petjada del bloc).

Les mides de petjada de blocs no es limiten a poders de dos i tampoc no es limiten a ser quadrats. Per a 2D

Els formats de les dimensions del bloc oscil·len entre 4 i 12 texels.

Utilitzar ASTC per a les fonts ROM de grans dimensions permet estalviar un espai considerable. Codificació dels quatre tipus de lletra més grans a ASTC

Els formats 8x8 no proporcionen pèrdues de qualitat notables i redueixen la mida de la memòria ROM de 1 MByte a uns 640

Kbytes.