info@panadisplay.com
3.4 Plataforma FT90x

3.4 Plataforma FT90x

Apr 26, 2019

3.4 Plataforma FT90x

Aquesta secció inclou la càrrega de l’exemple en una plataforma FT90x.

3.4.1 Requeriment de maquinari

 Targeta del mòdul EVE (per exemple, ME810A-HV35R, ME812A-WH50R, ME813A-WH50C)

 Mòdul UMFTPD2A per a programa / depuració

 Tauler FT900 (per exemple, MM900EVx)

 Cables micro USB

El mòdul MM900EVx està unit a la part superior de la taula ME8xx com es mostra a la figura 3.6. USB

El micro cable s'utilitza per alimentar ambdues plaques a través del connector del MM900EVx.

El mòdul UMFTPD2A s'utilitza per descarregar el programa a la placa FT900 a través de MicroMatch

connector de cable de cinta. Es connecta al PC mitjançant un segon cable micro USB que proporciona energia

i comunicacions al UMFTPD2A des del PC amfitrió. Podeu trobar més detalls al document

fitxa de dades.

image

Nota: els cables de pont groc i taronja són per a la comunicació UART entre FT900 i el PC mitjançant un dispositiu de recanvi

El canal UART al UMFTPD2A i no és necessari per programar el FT900 o executar el codi

mostres. Només es requereix el cable de cinta gris.

3.4.2 Requeriment de programari

 FT900 Toolchain. Vegeu AN_325 Guia d’instal·lació de la barra d'eines FT900.

 Paquet de programari per a aquesta nota d’aplicació (vegeu la secció 3)

3.4.3 Estructura de carpetes

El fitxer zip proporcionat admet diverses plataformes. Els fitxers principals relacionats amb la plataforma FT900 són:

 La carpeta "Projecte FT90x" conté el fitxer del projecte.

 Els fitxers d'origen s'inclouen a la carpeta Src.

 Els fitxers de capçalera s'inclouen a la carpeta Hdr i Hdr FT90x.

 Els fitxers de biblioteca com fatfs s'inclouen a bin FT90x (vegeu la nota següent)

 La carpeta de prova conté els fitxers de suport que s'han de col·locar a la targeta SD (per a

exemple, mapes de bits). (vegeu la nota inferior)

Els detalls complets es mostren al fitxer readme inclòs al paquet zip del projecte.

Nota: Per a les versions Arduino i FT900 d'algunes mostres, es requereix una targeta SD amb format FAT. Tots els fitxers

cal copiar la carpeta "Test" al directori arrel de la targeta SD. La biblioteca libfatfs.a també hauria de ser

inclòs al projecte quan el programa s’executa a la plataforma FT900. Les carpetes Test and bin FT90x poden ser

buit en els casos en què el codi de mostra no requereix emmagatzemar imatges, etc. en una targeta SD.

3.4.4 Dependències

L’aplicació utilitza les biblioteques SPI, UART, etc. proporcionades per FTDI com a part de la FT900 Toolchain.

Els fitxers de capçalera següents també s'han d’incloure al codi: ff.h, ffconf.h, diskio.h i integer.h.

Per a més detalls sobre l’ús de la cadena d’eines FT900, vegeu AN_325 (Guia d’instal·lació de la barra d’eines FT900) i

AN_381 Aplicació de mostra per a un exemple de com importar un projecte a l'IDE FT900.

3.4.5 Carregant el projecte

Per importar el projecte a l'IDE Eclipse, seleccioneu Fitxer. Importa.

A continuació, seleccioneu General  Projectes existents a l’espai de treball

A continuació, seleccioneu el directori arrel on s'ha guardat el paquet de programari al vostre ordinador.

Nota: No seleccioneu "Copiar projectes a l’espai de treball", ja que no es copien tots els fitxers necessaris.

El projecte hauria d’aparèixer ara a la finestra d’Explorador de projectes.

image

3.4.6 Configuració del projecte

Abans d’executar la demostració, assegureu-vos que el projecte estigui configurat per a la placa FT8xx correcta i

la mida de la pantalla al fitxer FT_Platform.h que es pot obrir des de la finestra de l’Explorador de solucions

a Visual Studio. Consulteu la secció 4 per obtenir més informació.

3.4.7 Construir projectes

Feu clic amb el botó dret del ratolí al projecte i seleccioneu "Construir projecte" per construir el codi. El progrés es pot controlar

a la finestra de la consola.

3.4.8 Descarregar projecte

Podeu utilitzar "FT900Prog GUI Launcher" per descarregar el binari generat a la memòria FT900.

El "FT900Prog GUI Launcher" està instal·lat juntament amb Eclipse per a FT900.

image

Per a altres opcions de descàrrega i de depuració, vegeu la Guia d’instal·lació de AN_325 FT900 Toolchain.