info@panadisplay.com
Què és un angle de visió i per què és important

Què és un angle de visió i per què és important

Apr 10, 2017

L'angle de visió és l'angle en el qual la qualitat d'imatge d'un LCD es degrada i es converteix en inacceptable per a l'aplicació desitjada. Els angles de visió són generalment expressats en graus horitzontals i verticals amb importància depèn de l'aplicació específica. A mesura que l'observador es mou físicament els costats de la pantalla LCD, les imatges es degradaran de tres maneres. En primer lloc, la luminància cau. En segon lloc, la relació de contrast generalment deixa en angles grans. En tercer lloc, els colors poden canviar. La majoria de LCD moderns tenen angles de visió acceptables fins i tot per veure des dels costats.

Per LCD s'utilitza en aplicacions a l'aire lliure, que defineix l'angle de visió basat en CR per si sola no és suficient. En condicions de llum ambient molt brillant la pantalla no és visible quan la luminància de la pantalla cau per sota de 200 nits. Per tant, els angles de visió es defineixen basant-se tant en la CR i la luminància.