Casa > Exposició > Contingut

Processos de descodificació de vídeo que es poden accelerar

Mar 12, 2019

Els processos de descodificació de vídeo que poden accelerar-se amb el maquinari modern de GPU actuals són:


Compensació de moviment (mocomp)

Transformació del cosinus discreta inversa (iDCT)

Correcció inversa de telecine 3: 2 i 2: 2

Transformada del cosinus discreta modificada inversament (iMDCT)

Filtre de desbloqueig en bucle

Predicció intra-marc

Quantificació inversa (QI)

Descodificació de longitud variable (VLD), més coneguda com a acceleració a nivell de tall

Desentrellat espacial-temporal i detecció automàtica de fonts intercalades / progressives

Processament Bitstream (codificació de longitud variable adaptativa al context / codificació aritmètica binària context-adaptativa) i posicionament perfecte de píxels.