info@panadisplay.com
Característiques de la transmissió de la llum en anisotropia dielèctric

Característiques de la transmissió de la llum en anisotropia dielèctric

Jul 02, 2018

Característiques de la transmissió de la llum en anisotropia dielèctric


La principal diferència en les característiques de propagació de la llum en un mitjà isòtrop amb llum és que les propietats òptiques de llum en diferents direccions de vidre són diferents i poden produir birefringència, doble reflexió i polarització efecte.

 

1.png

Quan la llum refracció i reflecteix en la interfície de vidre, es produeixen dues Hooke i es reflecteix la llum, i són perpendicular de llum polaritzada linialment mútuament.


2.png

O i llum e tenen velocitats de propagació diferents en cristalls. La velocitat de propagació de la llum o és el mateix en totes les direccions de vidre, i la velocitat de propagació de la llum e en cristall varia amb la direcció.


L'estructura del cristall exhibeix una certa periodicitat espacial i simetria. Aquesta funció estructural condueix a l'anisotropia de les propietats del cristall macroscòpics.

3.png

En cristalls, els paràmetres que descriuen les propietats òptiques estan relacionats amb direcció i varien de direcció a direcció. Són tensors.


4.png