info@panadisplay.com
Objectius d’optimització del sistema en un xip (SoCs)

Objectius d’optimització del sistema en un xip (SoCs)

Mar 08, 2019

Els sistemes en xip han d’optimitzar l’ús de l’energia, l’àrea a la matriu, la comunicació, el posicionament de la localitat entre les unitats modulars i altres factors. L’optimització és necessàriament un objectiu de disseny de sistemes en xip. Si l’optimització no fos necessària, els enginyers utilitzarien una arquitectura de mòduls multi chip, sense tenir en compte la mateixa utilització de l’àrea, el consum d’energia o el rendiment del sistema.


Els objectius d’optimització comuns per als dissenys de sistema en xat segueixen, amb explicacions de cadascun d’ells. En general, optimitzar qualsevol d’aquestes quantitats pot ser un problema d’optimització de la combinació dura i, de fet, pot ser NP-dur amb força facilitat. Per tant, sovint es requereixen algorismes d’optimització sofisticats i en alguns casos pot ser pràctic utilitzar algorismes d’aproximació o heurístics. A més, la majoria de dissenys de SoC contenen múltiples variables per optimitzar-les simultàniament, de manera que es busquen solucions eficients de Pareto en el disseny de SoC. Sovint, els objectius d’optimitzar algunes d’aquestes quantitats estan directament en contra, afegint complexitat al disseny d’optimització de sistemes en xip i introducció de compromisos en el disseny de sistemes.


Per a una cobertura més àmplia dels compromisos i l'anàlisi de requisits, vegeu l'enginyeria de requisits.