Casa > Exposició > Contingut

Característica SLS Poly-Si TFT

Jun 20, 2018

Característica SLS Poly-Si TFT


image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

                                              Resum

1. SSL havia trobat un major creixement lateral
finestra de procés que ELA
2. La finestra del procés depèn molt de la finestra
l'absorció de la pel·lícula i la velocitat de refrigeració, la calor
s'ha de desenvolupar encara més la capa de retenció.


image.png

image.png


image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png