info@panadisplay.com
Microcontrolador de placa única

Microcontrolador de placa única

Mar 11, 2019


Un microcontrolador d'una sola placa és un microcontrolador integrat en una sola placa de circuit imprès. Aquesta placa proporciona tots els circuits necessaris per a una tasca de control útil: un microprocessador, circuits d'E / S, un generador de rellotge, memòria RAM, memòria de programa emmagatzemada i qualsevol IC de suport necessari. Com a tals, són una mena de sistema en un xip (SoC). La intenció és que el tauler sigui immediatament útil per a un desenvolupador d’aplicacions, sense necessitat de dedicar temps i esforç per desenvolupar el maquinari del controlador.


Com que solen ser de baix cost i tenen un cost de capital especialment baix per al desenvolupament, els microcontroladors d’un sol plànol han estat populars durant l’educació. També són un mitjà popular perquè els desenvolupadors tinguin experiència pràctica amb una nova família de processadors.