info@panadisplay.com
Sensors a la natura

Sensors a la natura

May 13, 2017

Tots els organismes vius contenen sensors biològics amb funcions similars a les dels dispositius mecànics descrits. La majoria d'aquestes són cèl·lules especialitzades que són sensibles a:

Llum, moviment, temperatura, camps magnètics, gravetat, humitat, humitat, vibració, pressió, camps elèctrics, so i altres aspectes físics de l'entorn extern.

Aspectes físics de l'entorn intern, com ara l'estirament, el moviment de l'organisme i la posició dels apèndixs (propriocepció).

Molècules ambientals, incloent toxines, nutrients i feromones.

Estimació de la interacció de biomolècules i alguns paràmetres cinètics.

Indicadors metabòlics interns, com ara nivell de glucosa, nivell d'oxigen o osmolalitat.

Molècules de senyals internes, com ara hormones, neurotransmissors i citocines.

Diferències entre proteïnes de l'organisme i del medi ambient o criatures alienígenes.