info@panadisplay.com
Sistema operatiu en temps real Filosofies de disseny

Sistema operatiu en temps real Filosofies de disseny

Mar 08, 2019

Els dissenys més habituals són


Impulsat per esdeveniments: canvia les tasques només quan un esdeveniment de prioritat superior necessita servei; anomenada prioritat preferent o programació de prioritats.

Intercanvi de temps: canvia les tasques en una interrupció regular del rellotge i en els esdeveniments; anomenat round robin.

Els dissenys de temps compartit canvien les tasques amb més freqüència que les estrictament necessàries, però donen més facilitat a la multitasca, donant la il·lusió que un procés o un usuari utilitza exclusivament una màquina.


Els primers dissenys de la CPU necessitaven molts cicles per canviar les tasques durant les quals la CPU no podia fer res més útil. Per exemple, amb un processador 68000 de 20 MHz (típic de la dècada de 1980), els temps de canvi de tasca són aproximadament 20 microsegons. (En contrast, una CPU ARM de 100 MHz (a partir de 2008) canvia en menys de 3 microsegons.) [4] [5] A causa d'això, els primers sistemes operatius van intentar minimitzar el malbaratament del temps de la CPU, evitant la commutació de tasques innecessàries.