info@panadisplay.com
Algorismes del sistema operatiu en temps real

Algorismes del sistema operatiu en temps real

Mar 08, 2019


Algorismes

Alguns algorismes de planificació de RTOS usats comunament són:


Programació cooperativa

Programació preventiva

Programació monotònica

Programació de round-robin

S'ha corregit la programació preferent preferent, una implementació de retallades de temps anticipades

Planificació de prioritats fixes amb anticipació diferida

Programació no preferent de prioritat fixa

Programació preventiva de la secció crítica

Programació de temps estàtica

Primera data límit Primer plantejament

Dígrafs estocàstics amb recorregut de gràfics multicapa