Casa > Exposició > Contingut

Controlador de lògica programable Temes PLC Interfície d'usuari

Mar 11, 2019

Els PLC poden necessitar interactuar amb persones amb la finalitat de configurar, informar d'alarmes o controlar cada dia. Es fa servir una interfície home-màquina (HMI) per a aquest propòsit. Els HMI també es coneixen com a interfícies home-màquina (MMI) i interfícies gràfiques d'usuari (GUI). Un sistema senzill pot utilitzar botons i llums per interactuar amb l'usuari. Hi ha disponibles pantalles de text i pantalles tàctils gràfiques. Els sistemes més complexos utilitzen programari de programació i monitorització instal·lat en un ordinador, i el PLC està connectat mitjançant una interfície de comunicació.