Casa > Exposició > Contingut

Controlador de lògica programable Temes de control automàtic de simulacions

Mar 11, 2019

Per entendre correctament el funcionament d’un PLC, és necessari dedicar molt de temps a programar, provar i depurar programes PLC. Els sistemes PLC són inherentment cars, i el temps d'inactivitat sol ser molt costós. A més, si un PLC està programat incorrectament, pot provocar una productivitat perduda i condicions perilloses. El programari de simulació PLC com PLCLogix pot estalviar temps en el disseny d'aplicacions de control automatitzat i també pot augmentar el nivell de seguretat associat amb l'equip, ja que molts escenaris "què passa si" poden provar-se abans que el sistema estigui activat.