Casa > Exposició > Contingut

Temes PLC de controlador lògic programable Procés d'un cicle d'escaneig

Mar 11, 2019

Hi ha cinc passos principals en un cicle d’exploració:


Lectura d’entrada

Executar el programa

Processant sol·licituds de comunicació

Execució de diagnòstics de la CPU

Escriure sortides