Casa > Exposició > Contingut

Temes del controlador de lògica programable

Mar 11, 2019


La principal diferència amb la majoria dels altres dispositius informàtics és que els PLC són destinats i, per tant, tolerants a condicions més greus (com pols, humitat, calor, fred), alhora que ofereixen una entrada / sortida extensa (E / S) per connectar el PLC a sensors i actuadors. L’entrada de PLC pot incloure elements digitals simples, com ara interruptors de límit, variables analògiques a partir de sensors de processos (com ara temperatura i pressió) i dades més complexes, com ara els sistemes de posicionament o de visió artificial. [13] La sortida del PLC pot incloure elements com ara llums indicadors, sirenes, motors elèctrics, cilindres pneumàtics o hidràulics, relés magnètics, solenoides o sortides analògiques. Els arranjaments d’entrada / sortida es poden integrar en un simple PLC o el PLC pot tenir mòduls d’e / S externs connectats a un bus de camp o xarxa d’ordinadors que es connecta al PLC.