info@panadisplay.com
Funcionalitat del controlador lògic programable

Funcionalitat del controlador lògic programable

Mar 11, 2019

La funcionalitat del PLC ha evolucionat al llarg dels anys per incloure el control de relleus seqüencials, el control de moviment, el control de processos, els sistemes de control distribuït i la creació de xarxes. Les capacitats de maneig, emmagatzematge, processament i comunicació de dades d’alguns PLC moderns són aproximadament equivalents a les computadores d’escriptori. La programació similar al PLC combinada amb un maquinari d'E / S remot permet a una computadora de sobretaula general solapar-se d'alguns PLCs en determinades aplicacions. Els controladors d’equips d’escriptori no s’accepten generalment a la indústria pesada, ja que les computadores d’escriptori funcionen amb sistemes operatius menys estables que els PLC i que el maquinari de l’ordinador no està dissenyat amb els mateixos nivells de tolerància a la temperatura, humitat, vibració i longevitat. com a processadors utilitzats en els PLC. Els sistemes operatius, com ara Windows, no es presten a l'execució de la lògica determinista, de manera que el controlador no sempre respon als canvis de l'estat d'entrada amb la coherència del temps esperat dels autòmats. Les aplicacions de lògica de sobretaula troben ús en situacions menys crítiques, com ara l’automatització de laboratori i l’ús en instal·lacions petites on l’aplicació és menys exigent i crítica.