info@panadisplay.com
Controlador lògic programable

Controlador lògic programable

Mar 11, 2019

Un controlador lògic programable (PLC) o controlador programable és un ordinador digital industrial que ha estat robustat i adaptat per al control de processos de fabricació, com ara línies de muntatge o dispositius robòtics, o qualsevol activitat que requereix un control d'alta fiabilitat i la facilitat de programació i diagnòstic de fallades de procés.


Els PLC es van desenvolupar per primera vegada a la indústria de fabricació d’automòbils per proporcionar controladors flexibles, robustos i fàcilment programables per reemplaçar els relés, els temporitzadors i els seqüenciadors amb cable. Des de llavors, s’han adoptat àmpliament com a controladors d’automatització d’alta fiabilitat adequats per a entorns durs. Un PLC és un exemple de sistema "dur" en temps real, ja que els resultats de sortida s'han de produir en resposta a les condicions d’entrada en un temps limitat, en cas contrari s’efectuarà un funcionament no desitjat.