info@panadisplay.com
Processador

Processador

Mar 09, 2019

Informàtica

Maquinari

Processador (informàtica)

Unitat de processament central (CPU), el maquinari dins d'un equip que executa un programa

Microprocessador, una unitat de processament central continguda en un sol circuit integrat (IC)

Processador de conjunt d'instruccions específic per a aplicacions (ASIP), un component utilitzat en el disseny de sistema en xip

Unitat de processament gràfic (GPU), un processador dissenyat per fer càlculs dedicats de renderització de gràfics

Unitat de processament de física (PPU), un microprocessador dedicat dissenyat per gestionar els càlculs de la física

Processador de senyal digital (DSP), un microprocessador especialitzat dissenyat específicament per al processament de senyals digitals

Processador d'imatges, un DSP especialitzat utilitzat per al processament d'imatges en càmeres digitals, telèfons mòbils o altres dispositius

Coprocessador

Unitat de punt flotant

Processador de xarxa, un microprocessador específicament orientat al domini d'aplicacions de xarxa

Processador multi-nucli, component únic amb dues o més CPUs independents (anomenades "nuclis") al mateix portador de xips o en la mateixa matriu

Processador frontal, processador auxiliar per a la comunicació entre un ordinador amfitrió i altres dispositius

Programari

Processador de text, una aplicació informàtica utilitzada per a la producció de material potencialment imprimible

Processador de documents, una aplicació informàtica que sembla superficialment a un processador de text, però posa l'accent en el disseny visual dels components del document

Sistemes

Processador d’informació, un sistema que pren informació d’una forma i la transforma en una altra forma per un procés algorítmic

Sistema de processament de dades, una combinació de màquines, persones i processos que per a un conjunt d'entrades produeixen un conjunt definit de sortides

Sistema d'informació, un sistema compost per persones i ordinadors que processen o interpreten informació

Altres

Processador de llenya, una màquina dissenyada per tallar i dividir llenya

Processador d'aliments, un aparell utilitzat per facilitar tasques repetitives en la preparació d'aliments