info@panadisplay.com
Terminologia del processador multi-nucli

Terminologia del processador multi-nucli

Mar 14, 2019

Els termes multi-core i dual-core solen referir-se a algun tipus d'unitat de processament central (CPU), però de vegades també s'apliquen als processadors de senyals digitals (DSP) i al sistema en un xip (SoC). Els termes s’utilitzen generalment per referir-se a microprocessadors multicèntric que es fabriquen en el mateix troquel de circuit integrat; Els troquelats separats del microprocessador al mateix paquet es refereixen generalment per un altre nom, com el mòdul multi-xip. Aquest article utilitza els termes "multi-core" i "dual-core" per a CPUs fabricades en el mateix circuit integrat, llevat que s'indiqui el contrari.


A diferència dels sistemes multi-nucli, el terme multi-CPU fa referència a múltiples unitats de processament separades físicament (que sovint contenen circuits especials per facilitar la comunicació entre si).


Els termes multi-core i multi-core són de vegades utilitzats per descriure arquitectures multicèntrics amb un nombre especialment elevat de nuclis.


Alguns sistemes utilitzen molts nuclis microprocessadors tous col·locats en una sola FPGA. Cada "nucli" es pot considerar un "nucli de propietat intel·lectual de semiconductors", així com un nucli de CPU.