info@panadisplay.com
Processador multi-nucli Processament de senyal digital

Processador multi-nucli Processament de senyal digital

Mar 14, 2019

En el processament de senyal digital s'aplica la mateixa tendència: Texas Instruments té el TMS320C6488 de tres nuclis i el TMS320C5441 de quatre nuclis, el MSC8144 de quatre nuclis i el MSC8156 de sis nuclis (i tots dos han declarat que estan treballant en successors de vuit nuclis). Les entrades més recents inclouen la família Storm-1 de Stream Processors, Inc amb 40 i 80 ALU de propòsit general per xip, totes programables en C com a motor SIMD i Picochip amb tres-cents processadors en un sol motlle, enfocats a aplicacions de comunicació.