info@panadisplay.com
Desenvolupament de processadors multi-nucli

Desenvolupament de processadors multi-nucli

Mar 14, 2019

Mentre que la tecnologia de fabricació millora, reduint la mida de les portes individuals, els límits físics de la microelectrònica basada en semiconductors s’han convertit en una preocupació de disseny important. Aquestes limitacions físiques poden provocar problemes significatius de dissipació de calor i sincronització de dades. S'utilitzen diversos altres mètodes per millorar el rendiment de la CPU. Alguns mètodes de paral·lelisme a nivell d'instrucció (ILP), com ara la canalització superescalar, són adequats per a moltes aplicacions, però són ineficients per a altres que contenen un codi difícil de predir. Moltes aplicacions s'adapten millor als mètodes de paral·lelisme de nivell (TLP) i s'utilitzen comunament múltiples CPUs independents per augmentar el total de TLP del sistema. Una combinació d’un espai disponible més gran (a causa de processos de fabricació refinats) i la demanda d’un augment de TLP va provocar el desenvolupament de CPU multi-nucli.